Príhovor Mirky Varáčkovej ku krstu Neodolateľného vábenia

3. března 2014 v 21:43 | Miroslava Varáčková
PRÍHOVOR MIRKY VARÁČKOVEJ
ku krstu Neodolateľného vábenia 24.11.2012
Hneď v úvode príhovoru by som sa chcela poďakovať za to, že som dostala príležitosť povedať pár viet o autorke Nate Sabovej a jej tvorbe. Veľmi si cením, že som bola oslovená práve ja, pretože si ju vážim nielen ako spisovateľku, ale i ako človeka, a teším sa, že jej môžem svoj obdiv prejaviť aj takto verejne.
Nata je milá, príjemná, vždy ochotná a ústretová žena, ktorá okolo seba šíri obrovské množstvo pozitívnej energie. Aj napriek všetkému zlému, čo jej osud postavil do cesty, a aj napriek ťažkostiam, s ktorými denne bojuje, nestráca optimizmus, neupadá na duchu a neprestáva rozdávať úsmevy, hoci by neraz práve ona sama potrebovala povzbudiť aspoň tým úsmevom. A táto jej nezlomnosť a viera v dobro sa prenáša i do jej príbehov. Sú plné lásky, presne ako ich autorka. Hlavné hrdinky ani v tých najrozličnejších životných situáciách neprepadajú beznádeji, rovnako ako Nata.
Každý príbeh, každá Natina kniha je vlastne akýmsi posolstvom o nezlomnosti ducha a sily lásky. Tej najčistejšej, nepoškvrnenej akoukoľvek formou egoizmu. A práve preto mám jej knihy rada. Vždy sa veľmi teším, keď sa dozviem, že jej má vyjsť novinka, pretože viem, že bude opäť nabitá napätím, mystikou a hlavne spomínanou láskou.
Inak to nebolo ani v prípade dnes krsteného Neodolateľného vábenia. Okamžite, ako sa mi táto kniha dostala do rúk, ma zaujala a už od prvej strany som sa celkom vžila do pocitov hrdinky. Doslova som hltala kapitolu za kapitolou, riadok za riadkom a až do poslednej chvíle som ani len netušila, ako sa príbeh skončí.
Nata v knihe vytvorila svet Imagia, ktorý ma na celom príbehu zaujal najviac. Ešte som sa v žiadnej knihe s niečím podobným nestretla, a ak kvôli ničomu inému, tak minimálne pre toto Imagium je kniha naozaj výnimočná.
Taktiež oceňujem, že sa k dosť známej téme postavila svojsky a podala ju úplne novým, originálnym spôsobom, pričom sa však neprestala pridržiavať historicky podložených faktov. Nebudem však podrobnejšie spomínať, o akú tému ide, aby som prípadným čitateľom nepokazila zážitok.
Čo by som však ešte rada vyzdvihla, je skvostné vykreslenie toho najčistejšieho a najušľachtilejšieho ľudského citu, ktoré je pre Natu a jej príbehy také typické. V dnešnom negativistickom svete azda každý z nás občas potrebuje vypnúť, zabudnúť na bežné starosti a zahĺbiť sa do príbehu, ktorý nás presvedčí, že v ľuďoch sa ešte stále nachádza kus dobra. A Natine Neodolateľné vábenie určite takýto príbeh ponúka.
Ďakujem za pozornosť a odporúčam vám siahnuť práve po tejto knihe. Naplní vás pocitom, že tento svet nie je taký stratený, pretože ak dokážete milovať, dokážete všetko.
000
000
000
000