Literárny večer Ruženky Scherhauferovej v Seredi (14.11. 2012)

2. března 2014 v 13:53 | Nata Sabová
Ešte nestihli ani odznieť dojmy z Bibliotéky, už sa dialo niečo nové. Tri dni po nej sa mi nečakane ozvala moja kolegynka zo Spisovateľskej rodinky Ruženka Scherhauferová s veľkou prosbou. Usporadúvala totiž literárny večer vo svojom meste - v Seredi - a ochorela jedna z jeho hlavných protagonistiek. A tak požiadala mňa.
"Nati, prosím ťa, príď!"
Tiež som nemala práve najšťastnejší deň a vyzeralo to so mnou všelijako, ale nedalo mi nechať kamarátku v štichu, keď ma tak pekne prosila (a hoci som ju nemohla vidieť, vedela som si živo predstaviť jej psie očká, čo na mňa na diaľku upierala Usmívající se). A tak som aj vďaka môjmu vždy rýchlo reagujúcemu a obetavému manželovi prišla.
Privítala ma nielen moja kolegynka spisovateľka, ale aj milá pani z Mestského múzea Juraja Fándkyho v Seredi (tam sa totiž beseda konala).
(zľava: ja-Nata Sabová, Ruženka Scherhauferová a pani z múzea Majka Diková)
(malá póza pri knižkách pred začiatkom besedy)
Ruženka bola vynikajúcou hostiteľkou. Okrem mňa bol jej hosťom jeden z najvýznamnejších básnikov-lyrikov súčasnej slovenskej literatúry Pavol Stanislav Pius.
Tak si to len predstavte! Tie pocity! Moja prvá sólo beseda (dovtedy som sa zúčastňovala len spoločných besied na Bibiotékach), a hneď to boku takej významnej osobnosti. Hovorila som si:
Čo tu už len ja budem robiť, taká maličká prozaička po boku takého veľkého básnika?
Mala som veľkú trému, "vďaka" ktorej som rozprávala aj hlúposti, no dúfam, že mi to moje poslucháčky odpustili. Inu, som spisovateľka, nie herečka ani moderátorka, a vystupovať na verejnosti sa ešte len učím.
Okrem skvelých básní pána Piusa, nášho rozprávania o našej tvorbe a Ruženkiných vsuviek nám večer spestroval aj tento mladý talentovaný klavirista Maťko Šabík.
Zlatý, však?
V rozprávaní poslucháčom sme sa striedali. Chvíľku mal slovo pán Pius a chvíľku ja.
Kým som ja rozprávala, pán Pius zachytával slovíčka, ktoré mu v tej chvíli prinášala múza. A jedna z múz priniesla básničku aj pre mň
O próze a prozaičke
Pri próze
zostal som
v póze
básnika,
čo do prózy
preniká.
Píš, Nata,
nevstupuj
do NATA!
A k tomu ešte malý veršík: Natka si prózu natká.
Som síce prozaička, ale občas fušujem básnikom do remesla, čo máte možnosť vidieť aj v mojich románoch. A tak mi nedalo, aby som aj ja niečo pánovi Piusovi na oplátku nezveršovala:
Prozaička básnikovi
Milý Pavol Stanislav Pius,
si básnický génius!
Dnes večer, keď zaspím,
bude mi plno básní
hlavou vrieť
a navždy mi budú
v ušiach znieť.
V závere besedy k nám Ruženka prizvala aj ďalšiu spisovateľku Andrejku Novosedlíkovú, ktorá tam bola ako hosť - poslucháč a zároveň naša fotografka.
S pánom Piusom sme sa pekne rozlúčili a vymenili si medzi sebou kontakty. A pošepkám Vám, že básnička o Nate z NATA nebola moja posledná od neho. Ale ďalšiu si už nechám len a len pre seba. Mrkající
Čo dodať na záver? Vari už len to, že literárne večery s Ruženkou Scherhauferovou sú úchvatné a odporúčam každému, aby sa na nich zúčastnil. A rada sa prídem ešte niekedy pozrieť ako hosť na niektorého z mojich kolegov - spisovateľov.
(foto: Andrea Novosedlíková)