Zuzanina skrytá tvár - miesta - Slovenský raj

16. února 2014 v 21:30 | Nata Sabová
Hoci sa o Slovenskom raji v knihe píše len okrajovo ako o mieste prázdninového pobytu Zuzany, Petra a ich priateľov, nemožno ho nespomenúť na tomto blogu.
Kto raz prejde Suchou Belou, Prielomom Hornádu či ktoroukoľvek inou trasou tejto neopakovateľnej časti Slovenského rudohoria, býva taký fascinovaný svojím zážitkom, že si pevne zaumieni vrátiť sa sem.
Jeho vzrušujúca scenéria, plná prudkých zrázov, hlbokých úzkych tiesňav, divokých skalných roklín, vodopádov, jaskýň, kvitnúcich hrebeňov a lúk s fascinujúcimi výhľadmi robia krajinu nádhernou a romanticky dobrodružnou.

(použitá literatúra: M. Kukačka - Svet slovenských hôr; E.Hochberger, K.Kállay - Divy Slovenska)
000
000
000