Životopis Naty Sabovej

16. února 2014 v 9:22 | Nata Sabová
Tvorba:
- Zuzanina skrytá tvár (apríl 2011, Motýľ)
- Ochrankyňa (október 2011, Motýľ)
- Neodolateľné vábenie (október 2012, Motýľ)
- Hry o lásku (august 2013, Koruna)
Všetky štyri romány sú mysteriózne ľúbostné romány, určené najmä pre ženy, prípadne pre dievčatá od 15 rokov. Príbehy sa odohrávajú v súčasnom reálnom prostredí, prevažne na Slovensku, ktoré je ovplyvňované "vecami medzi nebom a zemou". Ale inak je každý o niečom inom, a aj miera mysterióznosti je rôzna. Niekde len zľahka, inde až hraničí s fantasy (Ochrankyňa).
Zuzanina skrytá tvár je do značnej miery založená na spisovateľkiných vlastných zážitkoch zo splavovania Hrona, do ktorého vsadila príbeh dvoch mladých ľudí, ktorých osudy ovplyvňujú veci, vymykajúce sa chápaniu ľudskej reality. V Ochrankyni a Neodolateľnom vábení sa popri ľuďoch už objavujú aj iné bytosti, ktoré do sveta ľudí priamo nepatria, no v utajení žijú ako súčasť bežnej ľudskej spoločnosti. A v Hrách o lásku sa čitatelia stretnú s ľuďmi ako sú liečitelia, jasnovidci, psychokinetici, ktorí svoje schopnosti rozvíjajú na exotickom ostrove Efra, avšak to je len druhoradá línia príbehu. Tá prvoradá je láska dvoch mladých ľudí, rovnako ako vo všetkých ostatných Natiných knihách.
Životopis:
Nata Sabová sa narodila 22. mája 1972. Ranné detstvo (z ktorého si ale veľa nepamätá) prežila v mieste rodiska svojej matky - v Šenkviciach. Jej spomienky sú však navždy spojené s mestom, v ktorom prežila takmer 30 rokov svojho života - Pezinkom. Ten jej prirástol v srdcu už od materskej školy (MŠ Vajanského). Roky na základnej škole (ZŠ Fándlyho) sú spojené s jej nespočetnými účasťami na rôznych súťažiach (Hviezdoslavov Kubín, Puškinov pamätník, Putujeme za ľudovou piesňou, zemepisné i matematické súťaže...). Dodnes si s úctou spomína na svojich triednych učiteľov - p. učiteľku Elenu Zimkovú (1. stupeň) a p. učiteľa Štefana Mikoviča (2. stupeň) - ako i na mnohých ďalších. V tomto období navštevovala aj vtedajšiu ĽŠU Eugena Suchoňa, kde bola jej triednou učiteľkou p. učiteľka Tatiana Trávničková.
Stredoškolské štúdium absolvovala na Strednej pedagogickej škole v Modre, odbor učiteľstvo pre MŠ, a vysokoškolské štúdium na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, odbor učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ. Po úspešnom zvládnutí štátnic nasledovali roky prežité v mieste svojho bydliska, teda v Pezinku, v ktorom sa prelínalo pracovné obdobie s rodinným - práca učiteľky na ZŠ Na bielenisku, externé vedenie divadelného krúžku v Centre voľného času, absolvovanie kurzu sprievodcu Pezinkom, vydaj za manžela Milana a narodenie troch synov - Michala, Juraja a Mateja).
V roku 2005 sa s rodinou presťahovali do Smoleníc, ktoré sa stali jej novým domovom. V súčasnosti opatruje svojho zdravotne postihnutého syna, popritom sa venuje písaniu, tvorbe blogov, vedeniu blogovej encyklopédie súčasných slovenských spisovateľov, príležitostne poriada alebo sa zúčastňuje rôznych literárnych aktivít (besedy, literárne večery a veľké spisovateľské stretnutia, porotcovstvo v žiackych literárnych súťažiach...), maľuje na drevo, spieva v zbore... Má rada prírodu, staré zámky, hrady a zrúcaniny, starodávnu a folkovú hudbu, rada pracuje s photoshopom a skúša všeličo nové.
Práve pre svoje úzke spojenie s Pezinkom a Smolenicami sa radí medzi tzv. dvojregionálne spisovateľky (pezinský i trnavský región).
Spisovateľské obdobie:
Spisovateľskou činnosťou sa Nata Sabová začala zaoberať až v októbri 2009, keď sa pustila do písania ľúbostného románu s prvkami mystiky pod pracovným názvom Prekliatie, s podnadpisom Vôňa frézií. Posledné úpravy na ňom dokončila v apríli 2010. Knihu písala len vo svojom voľnom čase, teda ako hobby (čo platí pre jej tvorbu naďalej). O pár mesiacov neskôr, v septembri 2010, povzbudená svojimi prvými čitateľkami z okruhu známych, poslala svoj rukopis niekoľkým slovenským vydavateľstvám. Ani nie o dva týždne nasledovala ponuka vydavateľstva Motýľ a vzápätí intenzívna práca na prípravách knihy na vydanie. To sa uskutočnilo v apríli 2011. Román vyšiel pod názvom Zuzanina skrytá tvár a okamžite si získal priazeň čitateliek a čitateľov rôznych vekových skupín, od mladých dievčat, tínedžeriek, až po ženy, ktoré si toho veľa pamätajú. A ani muži nie sú výnimkou. V máji 2011 sa stal najpredávanejšou knihou v Trnave.
Už v októbri 2011 spisovateľke v tom istom vydavateľstve vyšiel druhý mysteriózny ľúbostný román, Ochrankyňa, a presne o rok neskôr - v októbri 2012 - tretí mysteriózny ľúbostný román, Neodolateľné vábenie. V roku 2013 si jedna z jej "povydavateľských" kolegýň založila vlastné vydavateľstvo, vydavateľstvo Koruna, a práve v ňom Nate vyšiel štvrtý román, Hry o lásku.
O Nate Sabovej si môžete prečítať aj na je druhom blogu o súčasných slovenských spisovateľoch.