Zdroje textov a obrázkov

16. února 2014 v 15:00 | Nata Sabová
Zdroje textov:
- vlastná tvorivosť
- vlastným spôsobom spracované texty použitím literatúry, ktorej názvy sú uvedené na konci daného článku
- texty spracované podľa mojich poznámok ku knihám
- vyradené časti z rukopisov
- úryvky z kníh
- hodnotenia čitateliek a čitateľov
- prípadne iné zdroje, ktoré sú uvedené priamo pod článkom
Zdroje ilustračných obrázkov:
- fotografie a fotomontáže z vlastnej súkromnej fotogalérie (nafotené mnou, manželom alebo synmi)
- fotografie a obrázky stiahnuté z internetu z rôznych fotobánk z povolených sekcií (zadarmo, free a pod.) alebo odtiaľ odkúpené
- skeny z literatúry, ktorá je uvedená na konci daného článku ako Použitá literatúra
- obrázky a fotky, ktoré poskytli blogu iní tvorcovia, za čo im touto cestou ďakujem