Ochrankyňa - postavy zo sveta nadprirodzena

17. února 2014 v 10:37 | Nata Sabová

Postavy zo sveta Praesiek (vo všeobecnosti i konkrétne):

(poznámka: pojmy a mená, ktoré som vo svojom románe použila, som si vytvorila sama, podľa základnej charakteristiky postáv, pričom som vychádzala z latinčiny)
Praes - Praesky - sú čarodejnice-Ochrankyne, tiež známe ako lovkyne démonov-Hauriov; ich hlavným poslaním je chrániť ľudí pred Hauriami (praesee, praesideo = chrániť)
Niektoré základné vlastnosti a schopnosti Praesiek:
Praesky do trinásteho roku života vyrastajú ako bežné dievčatá, no v puberte sa u nich začnú prejavovať ich schopnosti Praes, ktoré sa vyvíjajú a zdokonaľujú až do veku dvadsať rokov, kedy dosiahnu plnoletosť a prestanú starnúť. Hoci navonok vyzerajú ako tínedžerky či mladé ženy, ich skutočný vek môže byť niekoľko desiatok a stovák rokov.
Okrem bežnej ľudskej potravy (ktorej nepotrebujú toľko ako ľudia) prijímajú energiu z prírodných zdrojov, konkrétne zo stromov. Preto sa veľmi dobre cítia v lese. Táto energia nielenže udržuje ich večnú mladosť, ale zlepšuje aj ich fyzické vlastnosti a pomáha im využívať špeciálne schopnosti.
Praesky sú oveľa mocnejšie ako ľudské ženy, ich sila sa vyrovná sile mužov-kulturistov, majú oveľa lepšie vyvinuté zmysly, najmä sluch a zrak, nepotrebujú veľa spánku... Majú veľmi vysoko vyvinuté i psychické schopnosti, vďaka čomu sa rýchlo učia, vedia hypnotizovať ľudí a vsugerovávať im svoje predstavy, tiež zablokovať časť pamäti, najmä tú, ktorá sa viaže na ne. Tieto schopnosti však nevyužívajú pre vlastné potešenie, ale pre uchovanie svojej existencie v tajnosti, čo je nesmierne dôležité nielen pre ne, ale najmä pre dobro ľudí.
Praesky vedia veľmi dobre vycítiť pocity iných a rozoznať ľudské povahy... Vidia životnú energiu a vedia zhodnotiť, či je primeraná, alebo znížená... Majú schopnosť čarovať, ako napríklad dočasne zmeniť svoju podobu na staršiu, utvoriť ochranu okolo seba, iných ľudí i príbytkov... Vo svojom živote sa riadia víziami...
No a najdôležitejšia z ich schopností je, že dokážu prívalom silnej energie usmrtiť Hauria.
Haurios - Hauriovia - démoni, vysávači ľudskej životnej energie (haurio = sať, piť, čerpať, naberať)
Niektoré základné vlastnosti a schopnosti Hauriov:
U Hauriov sa rovnako ako u Praesiek začína premena na iné bytosti až v trinástom roku života a plnoletosť dosahujú vo veku dvadsaťdva rokov, kedy sa zastaví ich starnutie. Aj oni žijú stovky rokov. Takisto sa rýchlo učia, vedia hypnotizovať a vsugerovávať, vycítiť pocity iných... Po fyzickej stránke sú oveľa silnejší a rýchlejší ako Praesky, majú priam nadľudskú silu. Tiež lepšie vyvinuté sú aj ich zmysly. Ale na rozdiel od Praesiek nevedia čarovať a nemajú vízie.

Praesky však o Haurioch nevedia všetko, niektoré veci si môžu len domýšľať na základe skúseností a rôznych logických predpokladov. Nie je vylúčené, že sa v niektorých veciach mýlia a že Hauriovia sú oveľa silnejší a majú viac schopností, než sa Praesky nazdávajú. Preto musia svoju existenciu držať v tajnosti, aby mohli využiť moment prekvapenia.
Čo je ale o Haurioch stopercentne známe je to, že sa neživia energiou zo stromov, ale energiou z ľudí. Chutí im najmä tá ženská, a pre ňu sa neštítia ani zabíjania. Hauriovia dokážu energiu akumulovať aj na niekoľko rokov a žiť navonok obyčajným životom, ale keď na nich príde ten pravý démonský hlad, nezastavia sa skôr, kým im nepadne za obeť desať až dvanásť dievčat a mladých žien, môže ich byť aj viac. A tomu sa Praesky snažia zabrániť.
Mensimpend - Mensimpendami nazývajú Praesky ľudí, ktorých nedokážu zhypnotizovať ani nijako ovplyvniť (mens = myseľ, impendio = zabraňovať)
Takíto ľudia sú veľmi vzácni, sotva sa niektorej Praes na nich podarí naraziť, a ani ony nevedia, ako túto schopnosť ľudia nadobúdajú - či sa s ňou už narodia, alebo ju dokážu získať počas života
Adunatka - je Praes, ktorá má priame spojenie s Radou najvyšších (adunatio = spojenie)
Deti slnka - (Dcéry slnka a Synovia slnka) - žili v časoch legendy, keď Praesky a Hauriovia tvorili jeden kmeň
Najdôležizejšie a najvyššie postavené ženy v hierarchii Praesiek:
Bohyňa Aevumotar - je to bohyňa života, ktorú uznávajú Praesky; modlia sa k nej tak, že ležia na chrbte, najčastejšie v lese, otočené tvárou k slnku alebo mesiacu; Aevumotar stvorila prvé Deti slnka a pomohla založiť po nich nasledujúci rod Praesiek (aevum = život)
Prae - je posledná Dcéra slnka, ktorá prežila vojnu medzi Deťmi slnka a potomkami zradného Haurisa (legendou o Deťoch slnka končí prvá časť knihy), je to zakladateľka rodu Praesiek, ktorej učiteľkou bola samotná bohyňa Aevumotar
Xanafer - v hierarchii Praesiek zastáva miesto tretej najdôležitejšej ženy v ich histórii; je to Praes, ktorá videla veci do vzdialenej budúcnosti, týkajúce sa celého ich rodu i rodu ľudí; žila pred tisíckami rokov a predpovedala koniec sveta; všetky jej predpovede sa doteraz splnili, a preto sa pokladajú za neomylné a pre Praesky sú jej odkazy priam posvätné
Rada najvyšších - 13 najvyššie postavených Praesiek, väčšinou tých najstarších, ktoré sídlia v Hlavnom sídle Praesiek a odtiaľ kontrolujú plnenie poslaní, narodenie a výcvik nových Praesiek, zhromažďujú dôležité informácie, riešia problémy i prípadné prehrešky svojich členiek... Všetky Praesky sa im musia zodpovedať.
Ďalšie mená späté s históriou Praesiek:
Hauris - prvý zabijak zo Synov slnka, zakladateľ rodu Hauriov
Ataens - nevesta Haurisa, jeho prvá obeť
Lamela - Praes, ktorá v knihe Sociológia Hauriov opísala spôsob ich rozmnožovania
Hlavné a dôležité postavy románu zo sveta Praesiek:
Agape - alias Kity (bližšie spomínaná v časti Postavy)
Alla - Kitina matka (bližšie spomínaná v časti Postavy)
Viktória - dávna priateľka Kitinej matky Ally, pochádzajúca z Európy; nádherná divoká Praes, ktorá pripomína skôr bojovnú princeznú Xenu z antických mýtov než typickú Praes
Olívia - veľmi stará a skúsená Praes, ktorá je však naklonená novým veciam a modernému chápaniu sveta; v Hlavnom sídle Praesiek zastáva vysokú funkciu
Evina - mladučká Praes s dobrým a láskavým srdcom, ktorá sa stala Kitinou priateľkou
Alida a Adalhea - Kitina stará a prastará matka
Mabel - Praes, s ktorou sa Kity stretla v Amerike a pracovali spolu na dolapení jedného z Hauriov
Zaira - hlavná a najstaršia členka Rady najvyšších
Nagala - Zairina predchodkyňa
Flavia, Gajana, Birgit - Praesky, ktoré nebudú medzi čitateľmi asi dvakrát obľúbené Usmívající se
Raisa - Praes z Ruska
Eusebia a Izmína - kronikárky a zapisovateľky v Hlavnom sídle Praesiek
O postavách Hauriov v tejto časti pomlčím, aby čitateľky neprišli o možnosť hádania. Len niektorých spomínam v časti Postavy.
000
000
000