Ochrankyňa - miesta - Banská Bystrica

17. února 2014 v 20:25
Keď si mala Kity vybrať miesto svojho údajného pôvodu, rozhodla sa pre srdce stredného Slovenska, Banskú Bystricu, starobylé banské mesto, ležiace v údolí rieky Hron, obklopené Kremnickými a Starohorskými vrchmi a Poľanou.

História pôvodnej osady Bystrica ako mesta sa začala písať v 13. storočí, kedy bola povýšená na slobodné kráľovské mesto. Od tohto obdobia prešla viacerými etapami vývoja a trvalo sa vpísala do dejín Slovenska. Ako jediná z významných banských miest mala niekdajšia "medená" Bystrica aj skvelú polohu, vďaka čomu sa jej podarilo predstihnúť ostatné mestá hospodársky aj počtom obyvateľov. Ruch, ktorý tu panuje, pôsobí veľkomestsky.
Ako jedno z prvých miest na Slovensku bola vyhlásená za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Spomedzi množstva cenných pamiatok spomeňme aspoň areál mestského hradu, starú radnicu, Matejov dom, zvyšky mestského opevnenia a kostoly, z ktorých jeden, Kostol Panny Márie, v sebe ukrýva veľmi vzácny klenot stredoveku, a tým je Oltár sv. Barbory. Majstrovi Pavlovi z Levoče sa na ňom podarilo veľmi pôsobivo a charakterovo prepracovane zobraziť tri svätice: sv. Barboru s vežou, sv. Katarínu s mečom a sv. Margarétu s drakom.
Centrom mesta je veľké obdĺžnikové Námestie Slovenského národného povstania s Mariánskym stĺpom a šikmou hodinovou vežou, ktoré ohraničujú honosné meštianske domy, z ktorých sú najvýznamnejšie Beniczkého a Thurzov dom.
Banskú Bystricu veľmi preslávila aj jej dôležitá účasť v novodobých dejinách Slovenska, kedy sa stala centrom ozbrojeného odporu proti fašistickej okupácii, Slovenského národného povstania. Túto časť histórie nám do dnešných čias pripomína Pamätník SNP, stojaci pri mestskom opevnení. Zaujímavá stavba, dielo Dušana Kuzmu, má tvar rozštiepeného nepravidelného valca, ktorý má symbolizovať rozpad sveta na dva tábory. Alebo žeby jeho cestu k zjednoteniu?
(použitá literatúra a zdroje: E.Hochberger, K.Kállay - Divy Slovenska, oficiálna stránka mesta B.Bystrica)