Poďakovania od Naty Sabovej - súkromné

25. května 2012 v 11:20 | Nata Sabová
Moje romány by nevznikli a neboli vydané, keby nebolo ľudí,
u ktorých som našla lásku, priateľstvo, podporu a pomoc.

A preto úprimne ďakujem...

...svojmu milujúcemu manželovi, vďaka ktorému viem, aká hlboká, silná a nádherná vie byť láska (verte-neverte, ale i po mnohých rokoch manželstva). A tiež za jeho mužský pohľad na knihy, čas, ktorý so mnou trávi pri ich úpravách, a za všetky nápady, ktoré do nich vkladá...
...svojmu najstaršiemu synovi, ktorý ma podporoval a povzbudzoval v mojej tvorbe a bez ktorého by som svoj prvý román nikdy nedokončila a nestala sa spisovateľkou. A tiež za jeho mladícky pohľad na knihy a postrehy, ktoré by mojej pozornosti inak unikli...
...prostrednému synovi, ktorý našiel v sebe silu bojovať a vďaka ktorému verím, že aj na tomto svete existujú zázraky...
...nášmu najmladšiemu slniečku, ktoré nám dokáže rozjasniť aj tie najchmúrnejšie dni a svojím neustálym poskakovaním napĺňa dom radosťou...
...rodičom, ktorí mi od malička dávali lásku a podporu a vďaka ktorým je zo mňa, dúfam, dobrý človek...
...bratovi, vďaka ktorému som nemusela vyrastať ako jedináčik a bola som vopred pripravená na "nástrahy" opačného pohlavia... Usmívající se
...švagrinej Monike, ktorá ako tá najaktívnejšia poslucháčka obetovala hodiny a hodiny zo svojho drahocenného času a s telefónom na uchu "čítala" moje knihy. A nielen "čítala", ale si aj neodpustila komentáre a na jej reakciách som mohla najlepšie vidieť, ako príbeh pôsobí na ženy, moje budúce čitateľky...
...i ďalším čitateľkám a čitateľom z okruhu mojich najbližších, ktorí vyslovili svoje názory, pochválili moju knihu a naviedli ma na to, aby som ju ponúkla na vydanie...
...kamarátke Hanke z Olomouca, ktorá sa nebojí povedať svoj názor, vie poradiť, podporiť a bola veľmi nápomocná pri vytvorení konečného názvu knihy Zuzanina skrytá tvár a pomohla mi i s českými prekladmi v knihe Neodolateľné vábenie... a ktorá sa dobrovoľne-nasilu stala mojou poradkyňou číslo jeden mimo najbližšieho rodinného kruhu...
...priateľom od "Devíti divnejch ptáčků" (oni vedia, koho myslím), vďaka ktorým dostala Zuzana svoju osobnú vôňu, vôňu frézií, ako aj za ďalšie rady, ktoré mi poskytli a dúfam, že budú poskytovať aj naďalej. A najmä za ich priateľstvo.
...kamarátke od Hrona a všetkým ostatným členom výpravy, s ktorými som zažila veľa úžasných a bláznivých dobrodružstiev (a neutopila som sa Usmívající se). Len sa, prosím, nestotožňujte s hrdinami románu Zuzanina skrytá tvár, postavy sú fiktívne, hoci nemôžem poprieť, že v niektorých z vás som našla inšpiráciu na ich vytvorenie. Ale inak som ich pretvorila a prispôsobila podľa vlastných potrieb, alias potrieb knihy...
...trampskej osade "Biely Kameň", s ktorými som strávila veľa krásnych chvíľ na ich fleku a ktorí ma naučili, čo je to trampský život...
...triednemu učiteľovi a zároveň slovenčinárovi na základnej škole, pánovi Mikovičovi, ktorý mi vždy trpezlivo opravoval moje slohové práce a donútil ma ich prerábať toľkokrát, kým neboli na výbornú... pani učiteľke Zimkovej, ktorá mi dala na prvom stupni základnej školy základy slovenčiny i základy recitátorky, na ktorých som mohla ďalej budovať svoj dobrý vzťah k rodnému jazyku... ako aj všetkým ostatným učiteľom a profesorom, ktorí majú nemalú zásluhu na mojom vzdelaní a výchove...
...pani učiteľke Evke zo Smoleníc, ktorá mi poskytla rady vo veciach slovenskej gramatiky, v ktorých som si nebola istá ešte v čase, keď som ako úplný začiatočník upravovala svoj prvý román...
...kmotrovi, ktorý zachránil veľký kus práce, keď nám "zomrel" počítač v tej najnevhodnejšej chvíli a zbavil ma tak môjho zúfalstva. Inak by bol román Zuzanina skrytá tvár ochudobnený o kapitoly, ktoré by som len ťažko dala opäť dohromady. Tiež za to, že mi pomáha s ďalšími vecami ohľadom kníh, na ktorých realizáciu by som nemala vlastné prostriedky...
...všetkým autorom tých úžasných kníh, ktoré som vo svojom živote prečítala a ktorí ma inšpirovali k napísaniu vlastných...
...všetkým hudobným, speváckym i tanečným skupinám, ktoré sa stali mojou inšpiráciou, ako sú Nedvědi, Celtic Woman, Lord of the Dance, Elán...
...internetu a verejným knižniciam, vďaka ktorým sa dostávam k informáciám, potrebným pre vytvorenie autentickosti istých častí kníh...
...skrátka všetkým, vďaka komu som knihy napísala tak, ako ich majú možnosť čítať čitateľky a čitatelia alebo vďaka komu som našla odvahu ponúknuť ich verejnosti...

Ešte raz moja úprimná vďaka.

000000
000